Athrips tetrapunctellus Kärrvialsstävmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna har svarta fjäll med ljus bas. Ett antal längsgående orange fläckar längs hela vingen som ofta flyter ihop till ett enda stråk. Svarta prickar 1/5,2/5 och 3/5 ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus palustris

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Athrips amoenellus
Praktstävmal