Asthena albulata Snövit hasselmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med 5-6 vågiga bruna tvärlinjer och små svartbruna fläckar längs ytterkanten. Svag brun diskpunkt. De två tvärlinjerna närmast utanför diskpunkten löper väldigt nära varandra.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus, Corylus avellana, Fagus, Quercus, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Asthena anseraria
Kornellmätare
Scopula immutata
Ängslövmätare
Hydrelia flammeolaria
Ockragul älvmätare