Ascotis selenaria Stäpplavmätare

Alla foton
Kännetecken: Gråvita framvingar med varierande mängd mörk pudring. Hackig svart tvärlinje 2/3 ut och en mindre distinkt 1/4 ut. Stor svart diskpunkt centralt med vitt centrum. Liknande på bakvingarna. Ny art 2019.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris, Cytisus scoparius, Rosaceae, Sambucus nigra

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Alcis repandata
Vågbräddad lavmätare
Elophos vittaria
Grå ringmätare