Argyroploce aquilonana Fjällbrantsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Blygrå framvingar med brett vitt tvärband från 3/4 ut på framkanten mot bakhörnet. Vita fläckar också längs ytterkanten som går ända ut i fransarna. Fjällhed.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apotomis lemniscatana
Smalvingad fjällknoppvecklare
Argyroploce noricana
Fjällsippebrokvecklare