Argyresthia sorbiella Rönnknoppmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Normalt vita vingar med två gulbruna bakkantsfläckar och nätmönster i främre halvan i samma färg. Kan också ha brunflammiga vingar med tre vita bakkantsfläckar. Huvud och mellankropp vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sorbus aucuparia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal
Argyresthia pygmaeella
Sälghängemal
Argyresthia abdominalis
Linjerad enbarrsmal
Argyresthia retinella
Björkskottsmal