Argyresthia semitestacella Bokskottsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ljusbruna framvingar med vit strimma längs bakkanten som delas av en mörk bakkantsfläck. Ljusa fläckar långt ut vid framkanten. Huvud gulvitt. Mellankropp vit.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus sylvatica

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Argyresthia semifusca
Häggskottsmal
Argyresthia pruniella
Körsbärsmal
Argyresthia albistria
Rödbrun slånknoppmal