Argyresthia glaucinella Ekbarkmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingar glänsande bruna med violett ton. Brett mörkare tvärband mitt på vingen som är bredare vid framkanten och med diffusa vita kanter, Ofta ljusare längs bakkanten. Marmorering i yttre delen. Huvud och mellankropp gulvita,
©
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aesculus hippocastanum, Betula, Quercus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal