Argyresthia fundella Silvergransbarrmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vitgrå vingar med ljusbrun vattring som bildar oregelbundna tvärlinjer. Huvud och mellankropp vita. Antennerna har tydliga mörka och ljusa ringar.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Picea

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Argyresthia retinella
Björkskottsmal
Scythropia crataegella
Hagtornspinnmal
Argyresthia curvella
Äppelknoppmal