Argyresthia conjugella Rönnbärsmal

Alla foton
Kännetecken: Variabel. Normalt grå med violett ton men finns vit form och helt mörk. Vit strimma längs bakkanten. Bakåtriktad mörk fläck vid bakkanten drygt halvvägs ut och mörkt rotstreck som gränsar till det vita. Huvud och mellankropp vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Sorbus aucuparia

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Argyresthia spinosella
Grå slånknoppmal
Argyresthia pruniella
Körsbärsmal
Argyresthia semifusca
Häggskottsmal
Argyresthia bonnetella
Hagtornsknoppmal
Monopis obviella
Guldkantmal
Argyresthia pulchella
Häggknoppmal