Arenostola phragmitidis Vasstråfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Karakteristisk med halmgul till ljust rödbrun och bred framvinge utan teckningar, men som är mörkare i yttre delen. Bruna vingfransar. Mörka bakvingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 28-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Phragmites australis

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly