Archips betulanus Porssommarvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Hanens framvingar gulbruna. Mörkbrunt fält från bakkanten längst in och diffust centralt brunt tvärband och ofta gråa fält i det brun. Honan gulbrun med svagare teckning. Båda könen har tunna mörka tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Crataegus, Populus, Prunus, Pyrus, Quercus, Salix, Tilia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Archips podanus
Fruktträdssommarvecklare
Archips rosanus
Häcksommarvecklare
Archips crataeganus
Hagtornssommarvecklare
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare