Archips crataeganus Hagtornssommarvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brungrå framvingar. Mörkbrun fläck längst in från bakkanten, centralt tvärband från bakkanten som inte når framkanten hos hanen och mörkbrun fläck långt ut vid framkanten som fortsätter som smalt band mot bakhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Archips rosanus
Häcksommarvecklare
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Archips betulanus
Porssommarvecklare