Apotomis moestana Vinklad fjällknoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingarna gråsvarta med diffust ljusare tvärband. Yttre delen av vingen gråvit med mörkt framhörn. Gränsen mellan det mörka och det ljusa har skarp vinkel mitt på och när nästan bakhörnet. Björkregionen i fjällen.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Apotomis infida
Helbandad videknoppvecklare
Apotomis demissana
Mörkkantad fjällknoppvecklare
Apotomis algidana
Nättecknad fjällknoppvecklare
Apotomis lemniscatana
Smalvingad fjällknoppvecklare
Apotomis fraterculana
Svart fjällknoppvecklare