Apotomis lineana Pilknoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråvita framvingar som ofta har gul ton. Mörkgrå fläck halvvägs ut från framkanten som når drygt halvvägs mot bakkanten och avslutas med brett svart streck. Mörkgrå vattring längs stora delar av bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Salix alba, Salix fragilis

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apotomis semifasciana
Halvbandad videknoppvecklare
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare