Apotomis sororculana Mindre brämknoppvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörkgrå med vit fläck vid framkanten 1/3 ut som fortsätter som diffust tvärband. Ofta bruna fläckar i det grå. Yttre 1/3 vit med mörkgrå fläckar och mörkgrått längs ytterkanten. Anses nu vara form av betuletana.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Apotomis boreana
Större brämknoppvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis fraterculana
Svart fjällknoppvecklare
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare