Apotomis infida Helbandad videknoppvecklare

Alla foton
Kännetecken: Grå framvingar med mörkare gråbrunt rotfält. Gråbrun fläck halvvägs ut från framkanten som når halvvägs mot bakkanten och avslutas med brett svart streck och fortsätter som diffust tvärband mot bakkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix alba, Salix purpurea

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apotomis semifasciana
Halvbandad videknoppvecklare
Apotomis moestana
Vinklad fjällknoppvecklare