Apotomis capreana Sälgknoppvecklare

Alla foton
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen mörkbrun och gråsvart Yttre 1/3 vit med mörkt band längs ytterkanten. Konkav begränsning mellan mörkt och ljust. Ljus krok sticker in från det ljusa fältet och 2-3 svarta streck ut mot ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Salix caprea

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Apotomis turbidana
Vitfläckig björkknoppvecklare
Apotomis sauciana
Svart blåbärsknoppvecklare
Apotomis betuletana
Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare