Apodia bifractella Krisslekorgmal

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna framvingar med gråvit pudring. Normalt ett brunorange diffust tvärband från bakhörnet och ofta diffusa brunorange fläckar i bakre delen. Gulorange huvud och palper.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: