Aplocera plagiata Mellantaggmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar med två distinkta mörkbruna tvärband och en inre tvärlinje med skarp vinkel nära framkanten. Det inre tvärbandet är bara delvis ifyllt i främre halvan. Rödaktigt streck från framhörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-43 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hypericum perforatum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Aplocera efformata
Mindre taggmätare
Aplocera praeformata
Större taggmätare
Carsia sororiata
Torvmosstaggmätare