Aphelia viburnana Olvonbredvecklare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Gulbruna framvingar med svagt nätmönster och diffust snett centralt tvärband. En del exemplar i stort sett otecknade eller enbart med nätmönster.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Centaurea, Erica, Helianthemum, Lonicera, Lythrum salicaria, Myrica gale, Pastinaca, Potentilla, Spiraea, Teucrium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis, Viburnum

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Choristoneura albaniana
Lappbredvecklare
Sparganothis pilleriana
Tulkörtsvecklare
Pandemis corylana
Hasselbredvecklare
Zelotherses paleana
Timotejbredvecklare
Zelotherses unitana
Sidengrå bredvecklare