Apamea scolopacina Gulhalsat ängsfly

Alla foton
Kännetecken: Halmfärgade framvingar med mörkt band längs ytterkanten och karakteristisk mörkbrun fläck bak på mellankroppen och vid bakkanten. Vit njurfläck med mörk fläck innanför och taggig tvärlinjer som begränsar mellanfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Briza, Luzula, Melica, Milium effusum, Poa

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Apamea sublustris
Träbrunt ängsfly
Apamea crenata
Sommarängsfly