Kännetecken: Mörkt bruna vingar med ganska otydlig teckning. Vit njurfläck och i ytterfältet vit våglinje samt ofta vit vågig linje från njurfläcken mot bakkanten. Har en karakteristisk mörk tofs på bakkanten nära framvingens bas.

Apamea
furva

Tåtelängsfly

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Festuca, Poa

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Apamea oblonga
Jordgrått ängsfly
Apamea remissa
Buskängsfly
Anarta trifolii
Klöverfly