Antitype chi Gråvitt klippfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljusgrå framvingar eller ibland med grön ton eller mörkgrå. Karakteristiskt svart märke mitt på vingen som ser ut som grekiska bokstaven chi. Små svarta inåtriktade spetsar längs ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aquilegia vulgaris, Epilobium, Galium, Lactuca, Lathyrus pratensis, Lonicera, Rumex

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Lithophane ornitopus
Ljusgrått träfly
Papestra biren
Blågrått lundfly