Antigastra catalaunalis Nattsländemott

Alla foton
Kännetecken: Ljusgula smala framvingar med bred rödbrun teckning längs framkant, ytterkant och längs ribborna. Två diffusa tvärband och diskfläck i samma rödbruna nyans. Vingfransarna vita med svart tvärlinje innanför. Två obsar i Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Linaria

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Nascia cilialis
Jättestarrsmott