Anticollix sparsata Videörtsmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Ser ut som en stor malmätare men känns igen på den karakteristiska inbuktningen i bakvingens ytterkant. Tydlig diskpunkt och svarta tvärlinjer som dock ofta är reducerade till svarta fläckar vid framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 19-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Horisme aemulata
Grå strimmätare
Philereme vetulata
Grå klaffmätare