Ancylis unculana Getapelsikelvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar med utdragen spets, ljusare i yttre delen. Vitt stråk med svart vattring längs framkanten som viker av som tvärband och fortsätter mot bakhörnet. Vita streck från framkanten i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corylus, Frangula alnus, Rhamnus, Rubus, Vaccinium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Ancylis paludana
Kärrvialssikelvecklare
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare
Ancylis obtusana
Trubbsikelvecklare
Ancylis comptana
Smultronsikelvecklare