Ancylis paludana Kärrvialssikelvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar, ljusare i ytterdelen med utdragen spets. Ljust stråk längs framkanten i inre 1/3 viker av som tvärband och avskiljer rundad fläck vid bakkanten. Vita streck från framkanten i yttre delen. 3-4 svarta prickar innanför fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus palustris

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Ancylis badiana
Gökärtssikelvecklare
Ancylis unculana
Getapelsikelvecklare
Ancylis myrtillana
Blåbärssikelvecklare
Ancylis kenneli
Östlig sikelvecklare