Anarsia innoxiella Lönnpalpmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med mörka fjäll. Lång längsgående svart fläck centralt och flera kortare bakom och framför denna samt 1/2 ut vid framkanten. Beskriven 2017. Tidigare betraktades de som observerats i Sverige som A. lineatella.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Anarsia spartiella
Harrisbuskpalpmal
Gelechia senticetella
Sydlig enstäppmal
Monochroa palustrella
Hästskräppedystermal
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal