Anaplectoides prasina Grönt skogsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Gråbruna framvingar med rikligt med grön pudring som dock bleks. Mellanfältet mörkare. Oval och njurfläck stora och med svart kant. Oval snedställd. Ljust fält utanför njurfläcken. Orange tofs på mellankroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 40-53 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Epilobium, Malus domestica, Polygala vulgaris, Populus tremula, Ribes, Rumex, Vaccinium