Amphisbatis incongruella Ljunghedmal

Alla foton
Kännetecken: Gråbruna långsmala framvingar utan annan teckning än stort antal långa lite utstående ljusa fjäll. Huvud och mellankropp grått och ibland aningen ljusare än vingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna, Thymus

Liknande (7 st)

Detaljer, alla
Scythris laminella
Gråfibblefältmal
Psychoides verhuella
Svartbräkenmal
Lypusa maurella
Hedsotmal
Hypatopa inunctella
Alskogsförnamal
Agnoea subochreella
Bokskogstubmal
Eulamprotes unicolorella
Enfärgad dystermal