Kännetecken: Bruna framvingar med upp till 6 vågiga mörka tvärlinjer. Njurfläck som är vit, gul eller orange. Relativt liten med smala framvingar jämfört med övriga i släktet.

Amphipoea
crinanensis

Mindre stamfly

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 28-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Amphipoea fucosa
Ängsstamfly
Amphipoea lucens
Högmossestamfly