Amphipoea fucosa Ängsstamfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Bruna framvingar med upp till 6 vågiga mörka tvärlinjer. Tydlig njurfläck som är vit, gulaktig eller röd. Njurfläcken relativt smal och böjd och framvingarna smala jämfört med övriga i släktet.
©
♀+♂
Vingbredd: 29-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis, Dactylis, Poa annua

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Amphipoea lucens
Högmossestamfly
Amphipoea crinanensis
Mindre stamfly
Xestia sexstrigata
Tvärlinjerat jordfly