Agriopis leucophaearia Svartbandad frostmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hanen har triangulär vinge med runt framhörn. Varierande teckning på framvingen. I regel tydligt markerade svarta tvärlinjer där den yttre är vågig och den inre jämt böjd. Honan har mycket korta vingstumpar.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula, Quercus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Agriopis marginaria
Grågul frostmätare
Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare