Agriopis marginaria Grågul frostmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanens teckning varierar en del. Vågig yttre tvärlinje och rak inre tvärlinje i regel framträdande. Tydlig rad av mörka prickar längs ytterkanten av både fram- och bakvinge skiljer den från liknande arter. Honan har tydliga vingstumpar.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-37 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agriopis leucophaearia
Svartbandad frostmätare
Agriopis aurantiaria
Guldgul frostmätare
Erannis defoliaria
Lindmätare