Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hanen har gyllengula vingar med två mörka tvärlinjer och ytterligare mörk pudring och fläckar. Bakvingen har tydlig tvärlinje. Honan har vingstumpar.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Malus, Prunus, Quercus, Rosa, Rubus, Sorbus, Ulmus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Erannis defoliaria
Lindmätare
Colotois pennaria
Spinnarmätare
Agriopis marginaria
Grågul frostmätare