Agonopterix arctica Fjällvideplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med svart fläck strax innanför mitten som är vinklad utåt. Diffust tvärband strax utanför mitten med svart v-formad fläck i mitten. Utanför bandet längsgående mörka stråk som ger veckat intryck. Brungul hjässa.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix myrsinites, Salix myrtilloides

Liknande (3 st)

Detaljer, alla