Agonopterix selini Krusfröplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar med vit fläck med mörk kant strax utanför mitten. Ibland ytterligare vit och/eller svart fläck innanför denna. Huvud, mellankropp och vingrot gulaktig.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Peucedanum palustre, Selinum

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal
Agonopterix astrantiae
Sårläkeplattmal
Agonopterix angelicella
Strätteplattmal