Agonopterix quadripunctata Fyrpunktsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brungrå framvingar med rund svart fläck strax utanför mitten och varierande antal andra mindre fläckar. I yttre delen längsgående mörka stråk som ger veckat intryck. Brungrå hjässa.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Seseli

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Exaeretia praeustella
Alvarplattmal
Agonopterix arctica
Fjällvideplattmal