Agonopterix multiplicella Ryssplattmal

Alla foton
Kännetecken: Mörkbruna framvingar med 2-3 vita prickar centralt och 1-2 svarta prickar innanför dessa. Spridda svarta fjäll, speciellt längs framkanten. Huvud, mellankropp och vingrot ljusare gulbrun
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia vulgaris

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix ciliella
Fransplattmal
Agonopterix capreolella
Mindre bockrotsplattmal