Agonopterix conterminella Videplattmal

Alla foton
Kännetecken: Framvingar mörkt gråbruna och ofta med roströda fjäll. Gulgrå hjässa, mellankropp och vingbas. Svängd svart streck mitt på vingen och utanför detta en diffus vit punkt. Svarta fläckar längs ytterkanten. Mer kontrastlös i norra Sverige.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix repens

Liknande (8 st)

Detaljer, alla
Agonopterix liturosa
Gulryggad johannesplattmal
Agonopterix arctica
Fjällvideplattmal
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix ciliella
Fransplattmal
Agonopterix selini
Krusfröplattmal
Agonopterix parilella
Backsiljeplattmal
Agonopterix hypericella
Prydlig johannesplattmal