Agonopterix capreolella Mindre bockrotsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar. Huvud, mellankropp och vingrot och inre delen av framkanten ljusare gulbruna. Två vita prickar centralt och innanför dessa två svarta prickar med vita fjäll i ytterkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Pimpinella

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agonopterix heracliana
Flockblomsterplattmal
Agonopterix ciliella
Fransplattmal