Agonopterix assimilella Harrisskottplattmal

Alla foton
Kännetecken: Ljust grågula framvingar med spridda mörkbruna fjäll. Diffus mörkbrun fläck strax utanför mitten. Innanför denna finns 1-2 svarta prickar. Ibland en markerad mörk gräns i inre delen av framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Agonopterix nervosa
Rödbrämad harrisplattmal
Agonopterix scopariella
Harrisbladsplattmal
Agonopterix atomella
Ginstplattmal
Agonopterix curvipunctosa
Strandkvanneplattmal
Agonopterix yeatiana
Vattenmärkeplattmal