Adela croesella Buskantennmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Framvingarna guldglänsande med längsgående, svarta streck. Strax utanför mitten finns ett gult tvärband som är inramat av blå band med svarta kanter. Hanens antenner 2 ggr vinglängden. Mindre än liknande arter.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Ligustrum vulgare

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Nemophora degeerella
Lövskogsantennmal
Nemophora amatella
Sibirisk antennmal
Nemophora bellela
Dvärgbjörksantennmal
Nemophora congruella
Barrantennmal