Acrolepiopsis betulella Ramslöksmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brun framvinge med tydlig triangulär vit fläck vid bakkanten nära mitten. Ibland finns ytterligare spridda vita fjäll på framvingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla