Acrobasis advenella Rönnbladsmott

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå framvingar. Vit tvärlinje 1/3 ut från bakkanten som är mjukt svängd inåt mot framkanten med rött fält innanför och rött/svart fält utanför mot framkanten. Två svarta diskpunkter. Vit lite vågig linje i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Sorbus aucuparia

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Acrobasis suavella
Snedbandat slånmott
Acrobasis marmorea
Marmorerat slånmott
Laodamia faecella
Björkskogsmott
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott