Acontia trabealis Åkervindefly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Omisskännelig. Beigegula framvingar med brunsvart teckning i form av två längsgående streck från vingbasen, stora prickar i främre halvan och två tvärlinjer i ytterfältet. Liten dagaktiv art som kan misstas för småfjäril.
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calystegia sepium, Convolvulus arvensis