Kännetecken: Omisskännelig. Gulbruna framvingar som är ljusare längs ytterkanten och i bakre halvan av inre delen. Karakteristisk vit triangel vid framkanten drygt halvvägs ut.

Acleris
holmiana

Rosensommarvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus, Malus, Prunus, Pyrus, Rosa