Kännetecken: Variabel. Karakteristisk inbuktning på framkanten. Typiskt är gråbruna framvingar med mörkare rödbrun tvärgående vattring och resta tofsar av svarta fjäll. Nyligen splittrad från Acleris emargana.

Acleris
effractana

Jolsterhöstvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 17-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Acleris emargana
Inbuktad videhöstvecklare
Acleris sparsana
Lövskogshöstvecklare