Acentria ephemerella Vattenmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljusgrå otecknade framvingar med antydan till bruna stråk längs framkanten. Unik vingform med mjukt böjd ytterkant och bakkant med fransar långt in och som lämnar främre delen av bakkroppen bar. Hona ofta med vingstumpar.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Elodea, Potamogeton