Acasis appensata Trolldruvelobmätare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Grå vingar med grön ton och två parallella vågiga vita tvärlinjer 3/4 ut på vingen. Breda och rundade vingar.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Actaea spicata

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Acasis viretata
Grön lobmätare